Algemene zaken

Adres – Bereikbaarheid

Aeres MBO Leeuwarden Jansoniusstraat 2a 8934 BM Leeuwarden T 058-284 65 00 E mbo.leeuwarden@aeres.nl I www.aeresmbo-leeuwarden.nl

Het schoolgebouw is elke werkdag van 8.00 uur t/m 17:15 uur geopend via de ingang Potmarge.

De schoolleiding van Aeres MBO Leeuwarden Dhr. J. Helmers, directeur MBO 3&4 en MBO Life Sciences Mevr. A. van de Heisteeg, teamleider: Dierverzorging/Dierenartsassistent Paraveterinair, Paardensport- en houderij Mevr. J. Heeg, teamleider: Bloem & Styling, Tuin, Landschap & Recreatie Mevr. L. Andreae, teamleider: Groen, Grond en Infra, Plantenteelt en Veehouderij Dhr. M. IJkema, teamleider: teamleider Facilitair en AVO vakken Mevr. E. Fernandes, teamleider MBO Life Sciences

Lesdagen, lestijden, roosterwijzigingen

Openbaar- en eigen vervoer

De lestijden zijn van 08.30 uur tot 17.15 uur.

Een lesuur duurt 45 minuten.

1e uur 08.30-09.15 uur 2e uur 09.15-10.00 uur Pauze 10.00-10.15 uur 3e uur 10.15-11.00 uur 4e uur 11.00-11.45 uur 5e uur 11.45-12.30 uur 6e uur 12.30-13.15 uur 7e uur 13.15-14.00 uur 8e uur 14.00-14.45 uur Pauze 14.45-15.00 uur 9e uur 15.00-15.45 uur 10e uur 15.45-16.30 uur 11e uur 16.30-17.15 uur

Lesroosters en roosterwijzigingen Het schooljaar is verdeeld in vier lesperiodes. Voor iedere lesperiode wordt een apart lesrooster gemaakt. Dit rooster wordt –zo mogelijk– 1 week voor aanvang van de betreffende periode bekendgemaakt. Het lesrooster is te vinden in de ELO.

Studievoortgangsgesprekken staan niet apart op het rooster. Voor een individueelgesprek maakt de loopbaancoach een afspraak met jou of jij maakt zelf een afspraak als je dat nodig vindt. Groepsgesprekken worden door de loopbaancoach tijdens de lessen LOB gevoerd.

Trein Zie actuele dienstregeling NS. De school ligt ongeveer 10 minuten lopen van Station Leeuwarden. Busdiensten Zie actuele dienstregeling. Bushaltes 'Oostergoweg' Parkeren De parkeerplaatsen zijn bereikbaar vanaf de Jansoniusstraat aan de zuidkant van het gebouw. De auto moet geparkeerd worden in de vakken op de parkeerplaats. Het parkeren geschiedt op eigen risico. Zorg dat je binnen de gemarkeerde vakken parkeert. Bij fout parkeren riskeer je de “normale voor de Nederlandse wet geldende” boete.

Het is in verband met de veiligheid niet toegestaan om met de trekker op school te komen. In bijzondere gevallen moet je contact opnemen met de directeur van de school om hiervoor toestemming te krijgen.

Fietsen, brommers en motoren dienen in de daarvoor bestemde rekken c.q. plaatsen gestald te worden.

Verzuimregistratie Er wordt gecontroleerd op aanwezigheid. Hiervoor houden we een registratie bij van aan- en afwezigheid. Bij teveel verzuim spreken we jou daar op aan. Bij overmatig verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en eventueel ook nog andere instanties zoals DUO. Bij ziekte moet je er voor zorgen dat dit tussen 8.00 uur en 09.00 uur wordt gemeld aan de receptie van de school (T 058-2846500). Je kunt vrij vragen voor speciale gelegenheden. Daarvoor moet jij je vooraf wenden tot de teamleider van jouw opleiding, minimaal één week van te voren. Wanneer je per openbaar vervoer reist en de reistijden heel erg ongunstig vallen, kun je aan de teamleider vragen of je “geoorloofd” te laat mag komen. Bij de verzuimregistratie wordt gewerkt volgens het verzuimprotocol. Het verzuimprotocol staat op intranet en in de ELO.

Vakanties en vrije dagen 2021-2022 Zomervakantie 10 juli t/m 20 augustus 2021 Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022 Paasweekend 15 april t/m 18 april 2022 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 Pinkstermaandag 6 juni 2022 Zomervakantie 18 juli t/m 22 augustus 2022

* op intranet publiceren we ook de roostervrije dagen voor studenten ivm studie/ontwikkeldagen docenten

Schoolregels

Waar veel mensen bij elkaar zijn, kun je er niet omheen dat er regels en afspraken van toepassing zijn. Dat geldt ook voor onze school. Afspraken over het onderwijs en de examinering zijn te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Daarnaast gelden de Schoolregels:

 • Iedereen gedraagt zich zo, dat ieder ander zich prettig en veilig kan voelen op school.
 • Discriminatie wegens levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele geaardheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
 • Respectvol met elkaar omgaan, betekent dat we niet pesten; agressief gedrag en gebruik van geweld is verboden. We gaan zorgvuldig om met elkaars spullen.
 • Het gebouw en de inventaris dienen met zorg behandeld te worden. Als je schade veroorzaakt, moet je dit direct melden bij de conciërge. De kosten die voortvloeien uit vernieling worden op de dader verhaald.
 • De school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van studenten. Bij diefstal van schooleigendommen volgt altijd aangifte bij de politie.
 • Om waardevolle spullen op te bergen, kun je een kluisje huren. In het gebouw is cameratoezicht. Hiervoor geldt het Reglement Cameratoezicht. Iedere student dient bij aanvang van de lessen aanwezig te zijn.
 • Wanneer een student zich onbehoorlijk gedraagt en/of de orde in de klas verstoort, kan hij/zij door de docent uit de klas worden verwijderd. De student is verplicht zich te melden bij de teamleider. Na afloop van de les meldt de student zich weer bij de betreffende docent.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens schoolactiviteiten niet toegestaan, tenzij de docent hier toestemming voor geeft.
 • Iedere student is verplicht de lessen, practica, excursies, sportdagen e.d. die op het rooster staan, bij te wonen. Werkkleding, inclusief werkschoeisel (klompen, laarzen e.d.) mag alleen in die ruimte gedragen worden, waar dat noodzakelijk is.

Een groene school! Wij zijn een “groene school”. Alles wat leeft, groeit en bloeit heeft een belangrijke plaats op onze school. Daarom vinden wij het belangrijk dat:

 • je respect toont voor al wat leeft, groeit en bloeit in en om de school
 • als je rommel ziet liggen, dit oppakt en in de bakken gooit
 • je afval - dus ook peuken - in de daarvoor bestemde bakken gooit
 • Buiten de lesuren mag je alleen in de lokalen zijn als je daar toestemming voor hebt.
 • Eten en drinken mag alleen op de daarvoor bestemde plaatsen, zoals kantine en koffiehoeken,worden genuttigd.
 • Afval moet in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd worden.
 • Roken is niet toegestaan in het gebouw en rond het gebouw. Wij hebben een rookvrij schoolterrein.
 • Bij constatering van meebrengen of gebruik van drugs volgt de eerste keer een formele waarschuwing. Word je een tweede keer betrapt, dan word je verwijderd van de opleiding.
 • Fietsen, brommers, motoren en auto’s dienen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.
 • De student, die zich niet aan deze schoolregels houdt, kan de toegang tot de school geweigerd worden. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de locatiedirecteur. In het gebouw is cameratoezicht aanwezig.

ICT en faciliteiten

Netwerk Het netwerk op school heeft een snelle verbinding met internet. Om op het netwerk in te kunnen loggen, krijgt elke student een eigen inlogaccount, waarmee hij/zij toegang heeft tot een persoonlijke map (home-directory) op de server.


Informatie over programma Op ons intranet staat alle informatie over onze opleiding, roosters, groepsindelingen, nieuwsbrieven en dergelijke. Ook veel actuele informatie wordt op de site gezet, zoals aankondigingen voor excursies, foto’s en wijzigingen. Via de site is ook een link te openen voor de ELO (waar de opdrachten op staan) en de schoolmail. Kijk dus regelmatig.


Eigen laptop Aeres bevordert in toenemende mate het gebruik van de digitale leeromgeving. Steeds meer onderwijsplanningen, lesmateriaal, toetsen etc. worden digitaal gepresenteerd en afgenomen. Hierin past uitstekend dat studenten over een eigen laptop beschikken. Bij het mbo heeft het absoluut de voorkeur om een laptop aan te schaffen. Door de uitstekende WIFI verbinding op onze scholen kan overal en op alle tijdstippen worden ingelogd. Dit biedt een prima mogelijkheid voor studenten om ook naast de lessen hun studietijd effectief in te plannen.


Veiligheidsschoenen Bij alle praktijkvakken en stages, met uitzondering van het vak voeding en gezondheid, is het dragen van veiligheidsschoenen/laarzen verplicht.


Computerzuilen In het gebouw staan computerzuilen die je kunt gebruiken om je e-mail en/of rooster te checken. Langdurig internetten doe je in het OpenLeerCentrum (OLC), of met behulp van ons Wifi-netwerk (Eduroam) in het hele gebouw.


OpenLeerCentrum In het OpenLeerCentrum (OLC) zijn bijna 150 werkplekken voorzien van een computer met internetverbinding. Er is ook een draadloos netwerk, zodat je eventueel met je eigen laptop op het internet kunt komen. Via dit draadloze netwerk heb je echter geen toegang tot de server van de school waar bijvoorbeeld de lesprogramma’s op staan. Voor het OpenLeerCentrum (OLC) ontvang je een gebruikersovereenkomst, die je digitaal moet tekenen. Daarna krijg je toegang tot het netwerk. Let op: Het OLC wordt ook steeds vaker ingezet als lesruimte en is dan niet beschikbaar voor zelfstandig werken. In het OLC staat een printer die je kunt gebruiken om iets te printen, bijv. werkstukken of opdrachten. Aan het begin van het schooljaar ontvang je eenmalig een printtegoed. Wanneer je tegoed op is, kun je bij de receptie nieuw printtegoed kopen. Daarnaast kun je in “De Proeftuin” (kantine bij de ingang) een plekje zoeken om te werken. De WiFi is er uitstekend.

E-mailadres Je krijgt door de school een e-mail adres toegewezen. Dit adres zal door school worden gebruikt om informatie aan jou toe te sturen. Jij kunt dit adres gebruiken om e-mail terug te sturen of om het door te sturen. Leer jezelf aan om iedere dag je mailbox van de school te checken zodat je geen belangrijke informatie mist.


Studentenpas Alle studenten dienen een studentenpas, die geldig is voor de duur van de opleiding, aan te vragen. Op de pas staat jouw naam en OV-nummer. Als je voor het eerst een pas aanvraagt, zijn hier geen kosten aan verbonden. De pas kan gebruikt worden voor: - gebruik dag kluisje (mits je pas is aangepast) - printen/kopiëren Ook kun je op vertoon van de studentenpas soms korting krijgen bij musea, schouwburgen en sportscholen. Wanneer je de pas kwijt bent, kun je een duplicaatpas verkrijgen bij de receptie. De kosten voor een duplicaatpas zijn € 5,- en dienen ter plaatse te worden voldaan. Voor vragen, opmerkingen of klachten over de pas kun je terecht bij de receptioniste.


Printen en kopiëren Voor printen en kopiëren betaal je met behulp van een pasje. Dit pasje kun je bij een medewerker van school laten opwaarderen door contante betaling. Het pasje ontvang je gratis. Bij verlies kun je een nieuw pasje aanvragen en betaal je hiervoor € 2,50.


Kluisjes Als student van Aeres MBO Leeuwarden (3&4) kun je op vrijwillige basis een kluisje huren. Wij verhuren een zogenaamde dagkluis, dit houdt in dat je iedere dag na inscannen een ander kluisje krijgt. Dit inscannen gebeurt met je studentenpas. Er is een inleessysteem geplaatst bij de kluisjes. De studentenpas kan voor kluisgebruik geactiveerd worden op de receptie. Voor het kluisje betaalt je een bedrag van € 10,-per jaar. Hiermee krijgt je recht op het gebruik van een kluisje. Het bedrag wordt contant of met pin betaald bij de receptie. Na de zomervakantie dien je opnieuw je kluisje te laten activeren.


Kantine en catering In de kantine (“De Proeftuin”) kun je tijdens openingsuren terecht voor een betaalbare en gezonde studentenlunch. Er wordt van je verwacht dat je bij vertrek je tafel opruimt en gebruikte spullen in de daarvoor bestemde rekken plaatst.

Bij de kassa kun je uitsluitend pinnen.


Studentencafé Aan het einde van de strip vind je het studentencafé van Hogeschool VHL. Studenten van het mbo zijn hier ook welkom.

Schoolinformatie

Deel deze pagina:

Het onderwijs