Communicatie

Mededelingen De meeste communicatie doen wij digitaal.

Intranet: hier kun je de jaarkalender raadplegen waarop belangrijke zaken staan als: ouderavonden, contactavond, stagebijeenkomsten, trainingen, excursies, cursussen e.d. Als er tijdens het schooljaar data wijzigen, krijg je dit ruim op tijd te horen.

ELO: de ‘Tijdlijn’ centraal. Daar in vind je de opdrachten die je moet maken. Ook vind je bij de ‘Favorieten’ de Studieroutes, met lesmateriaal die je nodig hebt voor de opdrachten. Aan het begin van het schooljaar krijg je een korte workshop over hoe je in de ELO moet werken.

SelfService: Cijfers en absenties worden digitaal bijgehouden. De resultaten van je prestatiedossier staan in de ELO. Naast absentie staan ook je examenresultaten in de Selfservice van het programma 'Eduarte'. Ook je ouders (met toestemming van jou) kunnen op deze manier de ontwikkelingen volgen.

Informatieverstrekking aan studenten en ouders/verzorgers Wanneer je jonger dan 16 jaar bent verstrekken we informatie over jouw studievoortgang en eventuele andere bijzonderheden aan je ouders/verzorgers zonder jou daarvan van te voren altijd in kennis te stellen. Ben je 16 jaar of ouder dan doen we dat in principe niet, tenzij in overleg met jou is afgesproken dat je hier geen bezwaar tegen hebt. De school probeert zoveel mogelijk berichten voor de ouders via e-mail door te geven aan de studenten. Dit geldt o.a. voor uitnodigingen voor ouderavonden. Van jou wordt verwacht dat je deze afgeeft aan je ouders. In de jaarkalender kunnen zij zien wanneer deze gepland staan. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Aeres zich aan de relevante wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beeldrecht Privacy wordt in Nederland geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet is op 25 mei 2018 vervangen door strengere Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De persoonsgegevens van onze leerlingen en studenten vallen onder deze wet. Voor beeldmateriaal geldt dat een ouder/verzorger van een leerling die jonger is dan 16 expliciet toestemming moet geven voor het gebruik van een foto/video. Leerlingen/studenten ouder dan 16 jaar geven zelf toestemming.

Foto’s en video voor pr-doeleinden Binnen Aeres MBO wordt specifieke toestemming gevraagd aan studenten voor het gebruik van beeldmateriaal. Deze toestemming kan je per brief of digitaal worden gevraagd.

Protocollen

Deel deze pagina:

Begeleiding