Inhoudsopgave

Voorwoord

Welkom bij Aeres MBO Leeuwarden (voorheen Nordwin College).

Schoolinformatie

Informatie over Aeres MBO Leeuwarden, medewerkers en medezeggenschap.

Algemene zaken

Info over bereikbaarheid, lessen, ziekte, vrije dagen, schoolregels, etc.

Het onderwijs

Alles wat je moet weten over je opleiding.

Reglementen en statuten

Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen, stelt Aeres MBO jaarlijks statuten en reglementen vast.

Protocollen

Wat hebben we verder geregeld.

Communicatie

Hoe communiceren wij met jou en je ouders/verzorgers?

Begeleiding

Hier lees je alles over de begeleiding.

Afkortingen en verklaringen

Wat betekent alles?

BBL-contract

Wat betekent dit?

Contact

Adres, telefoon en e-mail gegevens.

Deel deze gids: