“Er is ontzettend veel werk in de groene sector. Wij zorgen voor goede vakmensen.”

Voorwoord

Welkom bij Aeres MBO Leeuwarden (voorheen Nordwin College). Dit is de studiegids voor de beroepsopleidende (BOL) en beroepsbegeleidende (BBL) opleidingen niveau 3&4. In deze gids vind je belangrijke informatie over onze school, de organisatie van het schooljaar, een globale beschrijving van de inhoud van je opleiding en de kosten die hieraan verbonden zijn. Daarnaast kun je ook lezen over de begeleiding, de schoolvakanties, de lestijden en de geldende reglementen en procedures. Al met al een veel omvattende gids die je als een handleiding tijdens je opleiding kunt gebruiken en waarnaar wij ook zullen verwijzen als dat nodig is. We gaan ervan uit dat je op de hoogte bent van de regels en de afspraken die hierin staan. Mocht je na het lezen dan de studiegids nog vragen hebben dan horen wij dat graag. Wij hopen dat je jouw opleiding met heel veel plezier en succes zult doorlopen! Team MBO 3&4

Inhoudsopgave

Deel deze pagina:

Schoolinformatie